.

A outra cara do crucigrama

¿Como se deseña un pasatempo?. Tres dos que se encargan de facelos para Elemental, a revista que La Voz distribúe en Galicia cada domingo, explican como traballan

Úneche ao Club de Subscritores:

Suscripción edición digital por só 9,95€/meses on

Accede cada día á túa réplica dixital da edición impresa de La Voz de Galicia desde o dispositivo que prefiras: teléfono móbil, comprimido ou computador. Subscríbeche

Suscripción edición digital por só 18,50€/meses prol

Recibe no teu fogar cada sábado e domingo La Voz de Galicia á primeira hora da mañá e accede á réplica dixital todos os días da semana. Subscríbeche

Suscripción edición digital por só 34,50€/mes total

Recibe cada día no teu fogar La Voz de Galicia á primeira hora da mañá e accede cando queiras á réplica dixital da edición impresa. Subscríbeche

«Cumpleaños feliz» de Parchís.

O soño de Pantagruel

Un diplomático chinés bota por terra nun extenso artigo os «horrores» que da cociña oriental «comprácense en dicir certos viaxeiros... Con prevencións»

Busca aos teus familiares

Busca entre comiñas o nome e apelidos do teu familiar para descubrilo

ATOPA As túas RAÍCES

Busca entre comiñas o nome dalgún dos teus familiares ou o do teu pobo para ver todo o publicado

¿QUE PASOU O DÍA EN QUE NACICHES?

Atopa o exemplar de La Voz que se publicou o día do teu nacemento

< dy>