Mercados

Cartas desde o Mundo

A cruzada xermana contra Airbnb

Varias cidades alemás obrigan a rexistrar as vivendas incluídas na plataforma e impoñen multas que chegan aos 500.000 euros, ademais de limitar o alugueiro ambos os principios##ambos principios a dous meses ao ano

«Son filla de emigrantes e fixen a emigración ao revés»

Reputada directiva da consultora Interbrand, Nancy Villanueva acudiu fai uns días a Galicia no marco da presentación do informe Best Global Brands, que analiza as marcas máis valoradas do mundo. Viaxou á súa terra materna, á que os seus pais retornaron fai uns anos desde a emigración a EE. UU., e aos que ela visita desde Madrid -onde reside cos seus dous fillos-, xa con dobre nacionalidade, cando o seu responsabilidades llo permiten

Mercados

A alza dos soldos queda no 1,95 %

O acordo de Mercadona cos sindicatos, que abre a porta a unha subida próxima ao 15 % en cinco anos, é a última mostra da política de desconxelación salarial nalgunhas empresas. Nos convenios asinados este ano, o incremento medio pactado sitúase no 1,95 %