Motor

extravoz on

Así es el nuevo espacio Yamaha
Extravoz on

Tes un coche fantástico, ¿sábelo?

O radar de precolisión xa é de serie incluso en utilitarios novos. Do mesmo xeito que ocorreu co ABS ou o ESP, acabará sendo un estándar de seguridade obrigatorio. EuroNcap, o organismo que avalía os modelos que se comercializan, penaliza incluso a aqueles que non contan con axudas activas á condución.