Que hai de novo

Non hai pouco que non chegue, nin moito que non acábese