Artigos de JoséAlonso

Porcía, nel Franco, coa súa multitudinaria romaría, e Conforto (A Pontenova), coa festa de Nosa Señora, foron punto de encontro de veciños de ambas as comarcas