Biodiversa Galicia

] ^*MISER

O Salnés enche a despensa de kiwis

A colleita do 2018 foi máis abundante que a do ano pasado. A maioría da produción está xa almacenada, á espera da súa comercialización, en España e Europa

El red ~de huerto escolares ~se poner ~en marcha
Allariz incluir uno nuevo parque infantil ~en suyo suyo presupuesto
] ^investir\\\\ 10 millóns ~de euros ~en a construción ~de o parque eólico ~de Cabana-Zas
El coliseo Noela y el conservatorio estrenar caldera ~de biomasa