Robots, a revolución pendente

Presentes no fogar e en contornas industriais, aínda expoñen desafíos relacionados coa seguridade e a súa facilidade de uso. Xapón mostra novos exemplos para sanidade e o sector servizos