A Bonilista

733 días

Nos dous últimos anos deume tempo a fundar unha compaña, facela crecer, cometer grandes erros, gozar de pequenos éxitos, vendela e -sobre todo- aprender unha chea de leccións no proceso