Saúde

.

Deporte e embarazo, o kit perfecto

NON SON INCOMPATIBLES. Todo o contrario. Practicar exercicio no embarazo é positivo, sempre que se adapte ás necesidades de cada muller e téñanse en conta certas regras, como evitar os exercicios de risco e os deportes de contacto, sobre todo no último trimestre.

J. F