Vídeo de ánimo frente al coronavirus de la Concejalía de Medio Ambiente del Concello de Ourense

Nostalxia vaqueira

Velo envellecer, adáptase a calquera situación e sempre está cando o necesitas. O denim é o eterno tecido todo terreo que volve con todas a súa forza, por agora para casa, esperemos que moi pronto para a rúa

contaminación, polución .RESTOS DE UN BOTELLÓN EN FERROL

O movemento Greta, no aire

O PARADOXO. Os expertos advirten de que o parón da actividade polo coronavirus destas semanas mellora temporalmente a calidade do aire, pero a crise económica pode debilitar as actuais políticas ambientais