Biodiversa Galicia

La memoria de los pinos

As covas quedan sen osíxeno

As consecuencias do cambio climático afectan á ventilación e rebaixan os niveis óptimos para realizar actividades