España

Quique García | efe

O investimento en Cataluña afúndese no primeiro semestre do ano

A crise secesionista fai que a chegada de capital foráneo caia un 41 % de xaneiro e xuño, mentres que no conxunto de España incrementouse lixeiramente

] ^asegurar\\\\ que Cataluña «non aceptará menos» ~de o que conseguiu Escocia
] ^e\ a Generalitat dan plantón ~a o rei