]« ^dar\\\\ cubertas todas as demandas ~de traballo que ~nos chegan», di o CIFP ~de Ribadeo