]« ^*trinta anos co problema, e ~se ~a Administración non actúa temos que marchar»