Preparando as maletas

No ano 1519, cando Magallanes planificou a súa viaxe, enfrontábase a moitos retos. A tecnoloxía do momento ofrecíalle poucos dispositivos para tan grande aventura. Naquel momento os materiais dispoñibles eran moi básicos: madeira e algúns metais. Non existían os plásticos nin a electricidade e, por suposto, non había ningún obxecto electrónico. O avituallamiento das naves era outra cousa.