Publicidad
Publicidad

Na primeira páxina fixámonos no dereito que a Constitución española recoñece e protexe sobre «comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión». Agora, invitámosvos a pór en práctica outro dereito, que tamén recoñece a Constitución que mañá está de aniversario: o dereito á produción e creación literaria, artística, científica e técnica. Cal é a vosa opinión, por exemplo, nun tema tan importante como son os accidentes de tráfico? Tes algunha proposta? Hoxe propomos ideas para analizar en clase as causas e posibles solucións dun tema que ocupa, día tras día, as páxinas do xornal.

Publicidad

Construír un novo mundo no que coubesen todos foi a difícil tarefa dos deputados de todas as cores políticas

El orden constitucional garantiza la normalidad y es base del Estado de derecho

La Voz de la Escuela

Noticia del día

Publicidad
Publicidad