Mercados

Cartas desde o Mundo

Máis impostos para a carne

Greenpeace defende que subir o IVE sobre a carne e os lácteos do 7 % ata o 19 % reduciría o consumo nun 11% e achegaría ás arcas públicas 3.600 millóns de euros

Mercados

A segunda fase da globalización

Os grandes movementos que se están producindo no comercio mundial, caracterizado por un modelo de globalización dirixido polas grandes multinacionais estadounidenses, parecen estar en crises. Este alicerce básico da economía non é que decaia, senón que se está transformando nun novo patrón de relacións comerciais lideradas por dous espazos globais: EE. UU., por unha banda, e China e o poderío militar ruso, por outro. Neste escenario, a repatriación da produción só traería vantaxes para Europa.

Os ollos que faltaban á cirurxía

Dous estudantes de Medicina da USC deseñaron un dispositivo que cuantifica en tempo real a concentración de bacterias. Bactidec permite anticiparse á aparición dunha infección que adoita tardar tres días en facerse visible e afecta ao 9 % das persoas operadas

As tendas británicas baléiranse

Crece o número de establecementos comerciais que botan a persiana nas grandes cidades. O colectivo pide ao novo primeiro ministro unha rebaixa fiscal

María Luisa Álvarez Blanco , directora de Fedepesca: «Os nosos mercados de peixe danlle mil voltas a Tokio»

Representa os intereses de sete mil pescaderías en España, un traballo que cualifica como «moi bonito e agradecido, pero tamén moi esixente», con retos importantes: facer fronte a unha caída do 20 % no consumo de produtos pesqueiros en apenas dez anos, e conseguir unha formación regulada que garanta a substitución xeracional na profesión