Galicia, potencia gandeira

Das terras de Breogán saen cada ano 2,9 millóns de toneladas de leite, 400 millóns de quilos de carne e 45 millóns de ducias de ovos. O reto do sector, pór en valor o seu produto