El diputado opositor venezolano Américo de Grazi, en marzo del 2016

A batalla por unha etiqueta

Despois de catro anos de litixios, a Xustiza europea obriga a que os produtos das colonias israelís sexan identificados como bens «de asentamentos» e non do Estado xudeu