Así son los felos de Esgos.Enrique Cabana elabora las vasijas que se lanzarán en el domingo oleiro de Xinzo

As axudas para mitigar os danos da fauna salvaxe non acougan a agricultores e gandeiros

O DOG publica a orde de subvencións para o 2020 para lobo e xabaril. As axudas de prevención, que poderán solicitarse ata o 9 de marzo, contan cun presupuetos total de 340.000 euros, mentres que o montante destinado a indemnizacións ascende a 2,8 millóns de euros. O sector cre que non arranxan nada e apelan a unha mellor xestión.