Máis infraccións en Vigo e a súa área por incumprir a lei antitabaco

Os controis pasan nun ano de 323 a 455, a maioría en locais de hostalería e lecer


vigo / a voz

Tras o temor inicial ás multas por incumprir a lei antitabaco, a situación parece relaxarse, como demostran as infraccións detectadas en Vigo e a súa área polas forzas de seguridade do Estado e os inspectores de saúde pública da Consellería de Sanidade.

As 455 inspeccións cursadas no último ano saldáronse coa detección de 137 infraccións de todo tipo. A maioría dos controis, en concreto 400, realizáronse en locais de hostalería e lecer. Outro medio centenar tiveron como protagonistas a particulares, centros de traballo e de docencia. A maior parte das actuacións foron exercitadas de oficio, por iniciativa das propias institucións, mentres que só sete levaron a cabo a partir das denuncias cursadas por particulares, todas elas por permitir fumar.

As inspeccións nos locais de hostalería non só teñen lugar no seu interior, senón tamén nas terrazas cubertas, engadidos cos que a maioría dos establecementos trataron de esquivar a lei. O problema é que moitas desas terrazas incumpren a normativa ao estar máis pechadas do permitido e funcionar case como locais illados.

Case un centenar das infraccións rexistráronse por permitir fumar ou por detectar a persoas consumindo tabaco en locais de lecer nocturno e de hostalería, mentres que 23 están relacionadas cunha deficiente sinalización que avise da obrigada prohibición. Outras tantas infraccións tiveron a súa orixe en deficiencias relacionadas co mecanismo de activación automática das máquinas expendedoras, así como en vendas ilegais. Estas anomalías poden provocar a adquisición de tabaco por parte de menores de idade, algo moi castigado.

Das sete denuncias presentadas por particulares por permitir fumar, cinco corresponden a locais de hostalería, unha á estación de autobuses e outra a un centro de traballo, dos tres que se inspeccionaron, ademais de dous centros docentes.

Sete do total dos establecementos denunciados foron reincidentes, en xeral, por permitir fumar á clientela.

Dos 21 locais inspeccionados con terrazas cubertas ou con retranqueos de fachada, en catro atopáronse persoas fumando, motivo polo que foron propostos para incoar o correspondente expediente sancionador.

Clasificación

As infraccións detectadas no ano 2018 son clasificadas como leves, nas que se inclúe o feito de fumar e aquelas que incumben a unha incorrecta sinalización. É o caso da inexistencia de carteis que advirtan da ilegalidade de fumar ou da prohibición de venda de tabaco a menores de idade. O importe das multas vai de 30 a 600 euros.

As infraccións graves inclúen permitir fumar, ausencia de mecanismos técnicos de activación a distancia da máquina expendedora de tabaco e incumprimento da normativa no que e refire á venda de cigarros. Nestes casos impórtelos das sancións oscilan entre 601 e 10.000 euros.

As inspeccións realizadas o pasado ano son 132 máis que as do 2017, cando se cursaron 323. Nese ano tamén as infraccións foron moitas menos, en concreto só 34, das que dezanove se clasificaron como graves e quince leves. As máis repetidas foron por permitir fumar.

«Nos hoteis respéctase bastante a normativa, se ben aínda hai picaresca»

Ao contrario do que sucede nos locais de hostalería e lecer nocturno, no sector hostaleiro non se detectan tantas infraccións, segundo comentan empresarios do sector. «Nos hoteis respéctase bastante a normativa, se ben aínda hai picaresca», comenta César Sánchez Ballesteros, presidente da Asociación de Empresarios de Hospedaxe de Pontevedra (Asehospo). Cre que a xente xa se adoitou a non fumar na súa casa e que fai o mesmo no hotel. «Sempre hai a excepción do que se asoma á fiestra e deixa rastro no cuarto. Agora utilízanse produtos que quitan o cheiro, non como os de antes, que o enmascaraban», apunta.

Un dos maiores problemas aos que se enfrontan os inspectores é ao das terrazas cubertas. Coincidindo coa tempada invernal bares e cafeterías pechan baixo sete chaves os toldos ata o punto de quedar practicamente illadas do interior.

Esta circunstancia levou á Consellería de Sanidade a controlar as terrazas de forma independente do interior dos establecementos desde o 2017 e a reflectir nas actas en que parte do local incúmprese a normativa. A lei permite colocar como moito dous parámetros verticais para impedir a entrada de aire. A pesar diso, cada vez son máis os locais de hostalería que as pechan case por completo para evitar que pase o frío ata o punto de chegalas a cravar nas fachadas dos edificios e de arriscarse a multas.

Isto fixo que, aínda que a situación nos interiores dos bares estabilizouse, non suceda así coas terrazas.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
0 votos
Comentarios

Máis infraccións en Vigo e a súa área por incumprir a lei antitabaco