Venda de mascotas na Rede sen control

O Colexio de Veterinarios de Pontevedra e a oenegué animalista Libera denuncian a venda de animais de compañía por Internet sen o número de inscrición no rexistro Reganuz


vigo / a voz

A venda de animais de compañía non só transcendeu das tendas tradicionais a Internet, senón que nos últimos tempos experimentou un notable crecemento nas páxinas de compravenda da rede. Milanuncios, Vibbo, Granmanzana, Braganti, Tablóndeanuncios... Son algunhas das posibilidades para os amantes das mascotas, que incluso, cun pouco de sorte, pódese atopar algunha polo prezo simbólico dun euro.

Pero non é ouro todo o que reloce. Moitas carecen do número de inscrición no Reganuz (rexistro galego de núcleos zoológicos), segundo denuncian o Colexio de Veterinarios de Pontevedra e a asociación animalista Libera.

Na actualidade atópanse por Internet desde un husky siberiano por 450 euros, ata mastines atigrados por 50, labradores por 80, un yorkshire por 150, pastores alemáns entre 150 e 590, staffordshire por 350, border collie por 300 e caniches por 800. Ata se ofrecen cans especiais para xabarís por 650 euros, aproveitando a proliferación destes animais salvaxes nos núcleos urbanos.

Tampouco faltan anuncios de contactos, unha especie de Meetic para montas de cans nos que non se aforran halagos: «Golden de 18 meses busca noiva para montas, can buenísimo, nobre manso, educado carácter espléndido, juguetón, cariñoso...».

«Non se entende que haxa que identificar cans e non gatos

maría jesús fonte

O presidente do Colexio de Veterinarios de Pontevedra, Luis Nuñez, pide que se desenvolva a lei

O presidente do Colexio de Veterinarios de Pontevedra, Luis Núñez, é claro á hora de valorar a situación actual transcorrido máis dun ano da aprobación da lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. «Había que desenvolver un regulamento no prazo dun ano e aínda non se fixo», comenta. En concreto, a disposición final da normativa di que «autorizar ao Consello da Xunta para ditar as disposicións necesarias para ou desenvolvemento desta lei non prazo máximo de doce meses desde a súa entrada en vigor». Tendo en conta que a publicación no Diario Oficial de Galicia tivo lugar o 11 de outubro do 2017 e que a súa entrada en vigor produciuse tres meses despois, o desenvolvemento xa debería estar en marcha desde fai tres meses. Isto, á marxe da normativa correspondente ao Concello no ámbito das súas competencias.

Seguir lendo

Aínda que dominan os vendedores particulares, tamén se ofrecen criadores profesionais e refuxios. Á modalidade de compra súmase a de adopción, nese caso o prezo atribúese a gastos veterinarios e traslados, como sucede cun pastor alemán residente nun refuxio de Almería. O comprador terá que abonar por el 150 euros polos gastos que supuxo telo en boas condicións e o traslado a Vigo. Si a distancia entre a residencia do animal e o futuro comprador é menor, baixa a tarifa. Boa parte dos cans que se venden en Vigo atópanse en municipios da contorna, como Ponteareas, Redondela ou Mondariz.

Os propietarios adoitan desfacerse en eloxios cara aos animais: «Camadas de husky siberiano nacional de pura raza e con pedigrí de genealogía completa oficial, cores dispoñibles con ollos azuis e escuros. Negros, marróns... Criados con penso natural de gama alta e vivindo en máis de 3.000 metros cadrados en completa liberdade. Perfectamente socializados».

«Este ano puxemos 45 denuncias por posible comercio irregular»

m. j. fonte.

O portavoz da organización Libera, Rubén Pérez, cre que as sancións terían efecto disuasorio

O grupo animalista Libera está convencido de que as escasas sancións impostas desde a posta en marcha da lei autonómica débense a un problema de insuficiencia de medios, o que impide que se resolvan dunha forma áxil. «O procedemento é longo e confuso e, ademais, algunhas persoas propostas para sanción non recollen as notificacións, o que dilata o proceso. Pensan erroneamente que por non recollelas non lles van a sancionar, aínda que algúns se declaran insolventes. Está claro que se necesitan máis medios técnicos e humanos, porque entre que vai dunha delegación a Patrimonio Natural e resólvese, pasa moito tempo», destaca o portavoz, Rubén Pérez.

Seguir lendo

Sobre a ausencia de rexistros, o presidente do Colexio de Veterinarios de Pontevedra, Luis Núñez, é contundente: «Neste tema non se fai nada, a venda de animais debe indicar o número de rexistro e non o teñen». Remite á Lei de Protección e Benestar dúas Animais de Compañía en Galicia e en concreto a un apartado do artigo 13 no que di que «vos centros de cría e vos establecementos de venda radicados en Galicia que oferten a venda de animais por calquera medio de comunicación, revistas ou publicacións, anuncios na rúa ou en establecementos ou edificios públicos, redes sociais ou calquera outro medio a través de Internet terán que incluír na súa publicidade ou anuncio ou número de inscrición non Reganuz», rexistro galego de núcleos zoológicos.

Só no que vai de ano a asociación Libera interpuxo máis dun centenar de denuncias polo comercio irregular de animais en Galicia, a maioría correspondentes ás provincias da Coruña e Pontevedra. Con todo, non hai constancia de sancións por este motivo.

«A venda por Internet é un cabalo de batalla importante, terían que estar inscritos e non é así. Ofrécese de todo, cans para cazar desde 50 a 2.000 euros en función do bos que sexan, montas por 50, 150, 300 euros... É unha fraude fiscal. Estamos a tratar de paralizalo, a Xunta podería sancionar ás empresas que permiten eses anuncios», comenta Rubén Pérez, portavoz de Libera.

Exercer a venda de animais domésticos fóra dos establecementos legalmente autorizados esta tipificado na lei autonómica como falta leve. Si este tipo de venda é reiterada e xa foi denunciada en dúas ocasións no prazo dun ano, entón pasa a ser falta grave. A mesma cualificación dáse si a mascota está enferma ou con defectos coñecidos polo vendedor no momento da transferencia.

Ás infraccións leves aplícaselles unha sanción económica de entre 100 e 500 euros. As graves levan aparelladas multas que oscilan entre 501 e 5.000 euros, e as moi graves van dos 5.001 aos 30.000 euros. Entre estas últimas inclúense os malos tratos que cause a morte ou lesións invalidantes ou irreversibles, manipular a identificación e organizar pelexas, festas, espectáculos ou calquera outra actividade que leve consigo malos tratos, crueldade ou sufrimento. Tamén figura neste apartado a venda de animais con enfermidades infectocontaxiosas coñecidas polo vendedor, educalos de forma agresiva e non adoptar medidas para evitar que causen danos á saúde pública ou á seguridade.

Desde a entrada en vigor da lei de protección animal, hai máis dun ano, resolvéronse dous expedientes sancionadores

Desde a entrada en vigor da lei autonómica de protección e benestar animal a Dirección Xeral de Patrimonio Natural resolveu dous expedientes sancionadores en Vigo e outro en Pontevedra. Unhas cifras consideradas insuficientes polos colectivos animalistas si compáranse coas denuncias. A maior sanción tivo lugar en Vigo e supera os 5.000 euros, en concreto foi de 5.201. Corresponde a unha infracción administrativa moi grave por malos tratos aos animais ata o punto de causarlles a morte ou de provocarlles lesións ou danos invalidantes ou irreversibles. Á anterior engadíronse dúas faltas leves.

A outra infracción administrativa detectada en Vigo foi cualificada igualmente de leve e supuxo unha sanción de 200 euros.

En Pontevedra a multa impúxose por tres infraccións, unha grave por non identificar os animais, a pesar de ser obrigatorio, e dous leves, unha delas, por non mantelos en condicións hixiénico-sanitarias adecuadas e non sometelos aos recoñecementos veterinarios precisos. A outra, por manter aos animais en instalacións que non reúnen os requisitos esixidos. O infractor pagou a sanción reducida por importe de 420,60 euros.

Entre as infraccións máis habituais de carácter leve figura a venda ou doazón de animais a menores de dezaseis anos ou a persoas incapacitadas sen autorización de quen exerza a tutela.

Outra falta moi repetida, a pesar das continuas advertencias, é a de regalar as mascotas como recompensa ou premio en eventos ou atraccións públicas.

A pesar de que cada vez é menos frecuente, aínda se pode ver a exhibición en escaparates destes animais destinados á venda como reclamo comercial.

Entre as prohibicións que contempla a nova normativa autonómica figura o feito de manter ás mascotas en espazos que non son adecuados e transportalos en condicións non idóneas ou en maleteiros que non estean adaptados para ese fin. Tamén inclúe aspectos como non facilitar a alimentación e bebidas suficientes e adecuadas ás necesidades das mascotas, excepto por prescrición veterinaria. Si o prexuízo causado ao animal é grave, a actuación pasa de ser unha falta leve a considerar malos tratos, tipificado na nova lei.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
2 votos
Comentarios

Venda de mascotas na Rede sen control