O fiscal asegura que Lendoiro mentía de forma intencionada nas contas

Tras describir como desfiguró durante anos a situación económica do Deportivo co fin de que non se descubrise que estaba en causa de disolución, pide o arquivo da causa


O documento de 20 folios remitido o pasado luns polo fiscal Santiago Aba Garrote ao xulgado de Instrución número 3 da Coruña describe numerosas irregularidades cometidas por Lendoiro entre os anos 2007 e 2012 á fronte do Deportivo e que constitúen «evidentes ilícitos contables e mercantís». Asume que facía as contas «ad hoc» e que mentiu ano tras ano na débeda con Facenda, o que lle permitía transformar de forma «ficticia» o patrimonio neto negativo en positivo e así, cunha contabilidade inventada, evitar que se descubrise que o club estaba en situación de disolución e, xa que logo, verse na obrigación de acollerse ao concurso de acredores.

Lo que el fiscal no cuenta

Tras este escrito, agora as partes deberán presentar alegacións antes de que a maxistrada Margarita de Ron Cambón decida si continúa adiante co procedemento e senta a Lendoiro no banco ou arquiva a causa, tal e como pide o fiscal.

El escrito íntegro de fiscal sobre Lendoiro

Débeda con Facenda

«Non se correspondía coa reclamada pola administración». O fiscal detalla, de forma pormenorizada, como ano a ano, Lendoiro incluía unha débeda con Facenda nas súas contas que era millonariamente inferior á real. «A aplicación última de tal actuación era evitar a declaración de concurso conforme ao disposto na Lei», ao atoparse «en causa de disolución». Apoiándose no informe de Facenda, relata o fiscal como cada ano había varios millóns de diferenza entre o declarado e o certificado pola Axencia Tributaria. Nalgúns casos, máis de corenta millóns de euros.

Falseamiento

Transformaba o patrimonio negativo en positivo con tasaciones e revalorizacións. Ano tras ano, explica o fiscal que Lendoiro mantivo diferentes tasaciones da Liga , «sen competencia algunha para variar ou fixar os criterios/normas contables e emitir documentos con presunción de validez neste campo», e de concesións administrativas para transformar o patrimonio neto negativo en positivo.

«As infraccións contables indicadas foron mantidas polos investigados a pesar de ter sido advertidas con excepcións no informe de auditoría. O expresado supuxo manter un patrimonio neto positivo ficticio, un resultado do exercicio antes de impostos positivo e ficticio e un fondo de manobra maior (que indicaba unha capacidade irreal de atender os compromisos da sociedade a curto prazo)», explica o ministerio público.

Deste xeito, tomando como exemplo uno dos exercicios investigados, o fiscal explica como na tempada 2009-2010 o patrimonio neto, segundo as contas de Lendoiro, era de «18,7 millóns de euros, fronte aos reais -45,1 millóns; un resultado do exercicio (antes de impostos) de 43.330 fronte aos reais de -10,5 millóns. O fondo de manobra sería de -33,7 millóns fronte aos -10,8 millóns que corresponderían si aplicásense os criterios fiscais que contravenían as normas contables que empregaran os investigados».

Estaba avisado

«O incumprimento da normativa contable era coñecido polos investigados». O fiscal inicia o seu relato dos feitos explicando como «Augusto César Lendoiro e Germán Rodríguez Conchado acordaron realizar as contas anuais con alteración ou omisión da normativa contable vixente e os principios que a mesma levaban, desfigurando así a verdadeira imaxe patrimonial da sociedade».

Ademais, reflicte o escrito que «devandito incumprimento da normativa era coñecido», porque a auditora «lles advertía da infracción da normativa contable e das excepcións que ían reflectir no informe de auditoría, circunstancia que non fixo variar a súa proceder».

Mantemento

«Valoracións conforme a criterios contables aplicados ‘‘ad hoc''». Despois de relatar como desfiguró a contabilidade no exercicio 2007-2008 (primeiro investigado), o ministerio público asegura que mantivo no tempo as mesmas irregularidades: «Mantéñense pois as valoracións conforme a criterios contables aplicados ad hoc para evitar a aplicación do precepto mencionado (entrar en causa de disolución)».

Petición de arquivo

Existen «ilicitos contables e mercantís» pero falta cuantificar o dano económico. Despois de detallar os numerosos «evidentes ilícitos» detectados «desde o punto de vista contable e mercantil» e de asumir que Lendoiro realizou unha «confección mendaz das contas» para evitar a declaración do concurso, o fiscal conclúe que non ve delito porque durante a instrución non se determinou economicamente» o prexuízo causado á sociedade ou aos accionistas. Ademais, tamén explica que non quedou suficientemente probado que o investigado beneficiouse economicamente da manipulación das contas.

O que o fiscal non conta

Fernando Hidalgo

Segundo o fiscal, Lendoiro mentiu aos accionistas e a todo o deportivismo. Fíxoo a propósito, cometendo ilícitos contables e mercantís. Pero non hai delito porque segundo el e a xurisprudencia que cita, non está acreditado que prexudicase ao club ou aos seus accionistas economicamente, que quixese facelo e que ademais el se beneficiase persoalmente das súas mentiras.

O que non conta o fiscal é que:

  1.  Si Lendoiro non mentise nas contas, o club tería entrado en causa de disolución e tamén debería ter entrado en concurso de acredores xa no 2007. E si iso sucedese a estas alturas o Deportivo estaría saneado e non se atoparía cunha desvantaxe de anos con respecto a outros clubs como, sen ir máis lonxe, o Celta , que non ten débeda e acumula patrimonio.
  2.  Si o expresidente do Deportivo non convertese as contas do club nunha gran mentira, é máis que probable que desde a tempada 2007/2008 non puidese seguir á fronte do club e tería deixado de gañar máis de tres millóns de euros polo seu soldo e non tería podido dar emprego aos seus familiares nin levar un gran ritmo de vida a costa do club.
  3.  Si Lendoiro non mentise nas contas, o Deportivo non estaría a pagar anualmente cantidades millonarias en imposto de sociedades ao non poder compensalas coas perdas que durante anos se ocultaron. Na xunta do 2017, o club explicou que se pagaron ese ano máis de seis millóns de euros de impostos que se podían ter aforrado.

Isto non o dixo o fiscal do caso, pero cuestiones legais ao carón está ben que se saiba.

Seguir lendo

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
14 votos
Comentarios

O fiscal asegura que Lendoiro mentía de forma intencionada nas contas