O Comité de Bioética propón prohibir a xestación subrogada a nivel internacional

Reclama «dotar de verdadeira eficacia legal á nulidade deses contratos, de maneira que resulte aplicable tamén aos celebrados no estranxeiro, para o que podería considerarse a posibilidade, entre outras medidas legais, de sancionar ás axencias»

.

Madrid

O Comité de Bioética de España elaborou o documento «Informe os aspectos éticos e xurídicos da maternidade subrogada» no que analiza os aspectos éticos e xurídicos desta práctica, e no que propón promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohiba a celebración de contratos de xestación «en garantía da dignidade da muller e do neno».

Tamén reclama «dotar de verdadeira eficacia legal á nulidade deses contratos, de maneira que resulte aplicable tamén aos celebrados no estranxeiro, para o que podería considerarse a posibilidade, entre outras medidas legais, de sancionar ás axencias que se dedicasen a esta actividade».

En todo caso, pide asegurar «unha transición segura» que evite que queden desprotexidos os nenos resultantes dos procesos de maternidade subrogada internacional nos que poden estar inmersos actualmente varios españois. Para iso, considera que pode garantirse que o seu filiación no estranxeiro realícese conforme á doutrina establecida polo Tribunal Supremo.

O informe, elaborado a iniciativa do propio Comité, levouse a cabo «dada a preocupación que suscitaba aos seus membros o debate presente na opinión pública e nalgunhas institucións sobre a conveniencia de regular ou, polo menos, dotar de legalidade, aos contratos de maternidade subrogada».

En calquera caso, o Comité de Bioética precisa que, en atención á súa natureza e funcións, non lle corresponde traducir a súa parecer nunha concreta proposta de reforma legal aínda que ofrece algúns criterios que orienten aquela, como o citado marco regulatorio común a nivel internacional.

«Hai que ir a unha prohibición universal» 

A presidenta do Comité de Bioética de España, Teresa López, defendeu que hai que ir cara a unha prohibición universal da xestación subrogada porque considera que é a única forma de protexer o interese superior do menor, algo que non será posible, segundo indica, mentres os españois poidan seguir viaxando ao estranxeiro para recorrer a esta práctica.

«Como en España non se pode realizar esta práctica, os españois saen ao estranxeiro para realizar esa subrogación. Como iso xera moitas dificultades, para intentar salvar o interese menor, propomos ir cara a unha prohibición universal da maternidade subrogada. Sabemos que non é fácil, non é inmediato pero para solucionar este problema habería que ir a iso», explicou López en declaracións a Europa Press, despois de facerse público este venres 18 de maio o informe do Comité sobre os aspectos éticos e xurídicos da maternidade subrogada'.

Neste sentido, López considera que «a reforma da lei debería orientarse a lograr que a nulidade deses contratos tamén se aplique aos que están celebrados fóra de España». Nesta liña, tamén mencionan no informe a posibilidade de sancionar ás axencias que se dedican a esta actividade, «para aplicar mellor esta realidade legal que hai en España». Aínda que, precisa que a responsabilidade de modificar as normas non lles corresponde a eles senón aos responsables políticos.

Tras oito meses de traballo, os membros do Comité aprobaron «por unanimidade» este informe sobre xestación subrogada, cun voto particular. Así, aínda que López recoñece que non foi fácil pórse de acordo, todos coincidían en que había «razóns moi fortes para rexeitar» esta práctica.

Aínda que, recoñeceu que a principal dificultade foi a cuestión sobre os nenos que xa naceron por xestación subrogada. «Inclinámonos nese caso por garantir que o seu filiación no estranxeiro realícese conforme á doutrina establecida polo Tribunal Superior de Xustiza», precisou. Sobre as razóns que máis pesaron para que recomenden a prohibición da xestación subrogada, López apuntou a «explotación da muller» e o «dano ao interese superior do menor». «O que se fai é comprar, converter ao menor nun obxecto que pode ser comprado», salientou.

O Comité xa remitiu o informe aos Ministerios de Sanidade e Xustiza e esperan que poida contribuír a «mellorar o debate público» sobre esta cuestión, a «discutir e traballar políticas públicas con coñecementos sólidos» e desexan que chegue tamén aos profesionais do ámbito sanitario, aos xuristas e á sociedade en xeral.

Sanidade e Xustiza estudarán o informe

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade vai estudar o informe que lle remitiu o Comité de Bioética de España sobre os aspectos éticos e xurídicos da maternidade subrogada e que propón promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohiba a celebración de contratos de xestación «en garantía da dignidade da muller e do neno».

Así o sinalaron fontes deste ministerio a Europa Press despois de que se fixese público este documento que, segundo precisou a presidenta do Comité, foi remitido xa aos ministerios implicados, o de Sanidade e o de Xustiza, que tamén o lerá e estudará. Este último ministerio vese afectado no que se refire á inscrición no Rexistro Civil dos nenos nados por xestación subrogada.

O informe tamén reclama «dotar de verdadeira eficacia legal á nulidade deses contratos, de maneira que resulte aplicable tamén aos celebrados no estranxeiro, para o que podería considerarse a posibilidade, entre outras medidas legais, de sancionar ás axencias que se dedicasen a esta actividade».

 

Votación
13 votos
Comentarios

O Comité de Bioética propón prohibir a xestación subrogada a nivel internacional