O decreto clarifica o acceso á profesión e elimina incentivos ao contrato temporal

Traballar como estibador requirirá 660 horas de prácticas non laborais, o 75 % deles no porto

.

La Voz

Non son o mesmo. Entre o primeiro -e frustrado- real decreto para romper o monopolio da estiba nos portos españois e o segundo que onte pasou o trámite parlamentario hai diferenzas, algunhas moi aplaudidas polos estibadores. Pero hai unha similitude esencial e que é a que provoca o rexeitamento dos sindicatos: non recolle a subrogación por lei, a continuidade dos máis de 6.000 traballadores actuais.

Da Serna puxo énfase en cinco modificacións, empezando pola supresión das bonificacións na Seguridade Social ás contratacións temporais no sector. Aludiu tamén a que haberá un segundo real decreto -aínda que os sindicatos sinalan que se trata dun regulamento e, xa que logo, sen rango de lei- que recollerá o acordado na mesa de diálogo social para garantir o mantemento do emprego e unha mellor organización no servizo de estiba, á vez que inclúe axudas á xubilación anticipada dos traballadores.

Outro dos avances é o relativo ao acceso á profesión. Como non hai un título de Formación Profesional propia para a estiba, requirirase un certificado de profesionalidade ao que se accederá tras un período de prácticas non laborais. Da Serna deixou claro que ese documento o expedirá un instituto oficial e que non haberá listas ou outro instrumento de carácter contingentado, senón que será de libre acceso. Para obter o certificado haberá que acreditar cen xornadas de traballo ou que se realicen 660 horas de prácticas non laborais das que o 75 % realizaranse no porto e o 25 % nun simulador.

O real decreto tamén clarifica a actual Lei de Portos en canto á relación da estiba co movemento de vehículos a motor sen matricular. Unha mercancía na que, ata agora, abríase unha ampla marxe á autoasistencia ou á realización por parte de terceiros alleos ás sociedades de estiba e que agora se deixa en mans dos traballadores portuarios, aínda que se abre á contratación externa no caso de que a man de obra sexa insuficiente.

Para rematar, inclúe unha disposición adicional que permite que haxa convenios por portos que se situarán por encima dos de empresa.

Votacin
1 votos
Comentarios

O decreto clarifica o acceso á profesión e elimina incentivos ao contrato temporal