Así se derrubará o Garañón de Lugo: plumas de demolición e moita xestión de residuos para unha mole de 37.396 metros cúbicos

Lorena García Calvo
Lorena García Calvo LUGO / LA VOZ

LUGO CIDADE

El Garañón está integrado por dos torres sobre las que caerá la piqueta
O Garañón está integrado por dúas torres sobre as que caerá a picaraña ALBERTO LÓPEZ

O Concello remitiu este venres á Xunta a solicitude da autorización e agora está a expensas do permiso de Patrimonio

18 mares 2023 . Actualizado ás 19:58 h.

O Concello de Lugo rexistrou este venres ante a Dirección Xeral de Patrimonio a solicitude da autorización para demoler o polémico edificio Garañón. En canto a Xunta déalle o visto e prace —ten ata tres meses para pronunciarse—, a intención do goberno local é comezar os traballos de demolición. . Nestes momentos, o único que podería atrasar a derriba (ademais da tardanza no visto e prace autonómico) sería se o Banco Santander segue interpondo medidas cautelares ante o xulgado, aínda que xa llas rexeitaron en dúas ocasións.

O Concello remitiu á Xunta o proxecto de demolición en canto tívoo perfilado. O Consello de Patrimonio reúnese o último venres de cada mes, polo que podería entrar xa na próxima sesión ou na seguinte, dado que parece tempo suficiente para ver o proxecto de reposición da legalidade. Desde o Concello sosteñen que os traballos de demolición non van afectar en nada aos elementos que están dentro do ámbito de protección do BIC, é dicir, que non o altera en absoluto, polo que o lóxico sería que lle desen o visto e prace pronto.

Así será a demolición

A friorenta de 37.796,49 metros cúbicos é o volume total que se demolerá no Garañón (14.868 metros cadrados de superficies construídas). A empresa Xestión Ambiental de Contratas foi a adxudicataria do contrato e o seu plan para derrubar un edificio símbolo do feísmo é picando, como xa se fixo na vella Residencia. Farase con plumas e máquinas industriais aos poucos ata repor a legalidade nunha estrutura integrada por dúas torres. O chamado volume nordeste ten nove plantas sobre rasante e o noroeste dez sobre a rasante da cota máis baixa.

Las torres de O Garañón serán derribadas
As torres do Garañón serán derrubadas ALBERTO LÓPEZ

O primeiro paso será anular as acometidas e eliminar o illamento dos teitos de forxados do bloque nordeste. Logo eliminaranse as fábricas de ladrillo das fachadas á vez que se quita o illamento da torre nordeste. A continuación comezará a eliminación do material que illa as fachadas e os teitos de forxados do bloque noroeste, e seguidamente, iranse eliminando pórtico a pórtico en sentido descendente.

A demolición do edificio deterase á altura do forxado do chan da planta baixa porque será necesario analizar a estabilidade do muro de contención para garantir a estabilidade do terreo. A última parte será a de retirada e rebo de todo o material. Utilizarase a propia parcela para a provisión dos elementos demolidos.

Así se rehabilitará a zona

Pero os traballos no Garañón non finalizarán cando o edificio estea tirado. As sentenzas xudiciais obrigan a repor a zona ao seu estado inicial, é dicir, a zona verde, polo que haberá que adoptar algunhas medidas. Para empezar, cubrirase o fondo da escavación cunha lámina geotextil de maneira que non se poida filtrar ao chan ningún axente contaminante. Logo aproveitaranse todos os materiais da demolición que non son contaminantes para encher a zona, e deixarase a parcela coas cotas que tiñan no seu día. Farase provisión de terra vexetal, instalarase un sistema de rega por aspersión e estenderase un tepe de céspede natural precultivado . Así, en só uns meses toda a parcela recuperará o seu estado orixinal.