Os donos de edificios abandonados pagarán un canon desde xaneiro do 2020

A lei que tramita a Xunta prevé reinvestir o diñeiro recadado en rehabilitación

El barrio de A Tinería en Lugo se está rehabilitando a través del plan Rexurbe
O barrio da Tinería en Lugo está a rehabilitarse a través do plan Rexurbe

redacción / a voz

A Xunta anunciara a súa intención de habilitar un canon que gravase as edificacións abandonadas. Esa intención deixará de selo en canto entre en vigor a lei de rehabilitación que o Executivo autonómico aprobou este xoves como paso previo á súa tramitación parlamentaria. A lei recolle ese canon para inmobles en estado de abandono e pon data para a súa aplicación: o 1 de xaneiro do 2020. A partir dese día, ademais do procedemento que permitirá expropiar casas en ruínas á metade do seu valor catastral estará vixente ese novo imposto que gravará os inmobles que se declaren en estado de abandono dentro das chamadas áreas Rexurbe (áreas de rexeneración urbana de interese autonómico), que de momento existen en Betanzos, Ferrol, Lugo e Ourense.

Este imposto utilizarase para financiar actuacións de rehabilitación nesas áreas e reducir, deste xeito, a cifra de edificacións abandonadas. Os ingresos, segundo as previsións da nova normativa, reutilizaranse nas mesmas áreas nas que se recade o imposto. Previamente, o Instituto Galego de Vivenda e Solo debe declarar o estado de abandono do inmoble, despois de que o concello correspondente solicitouno.

O tipo de gravame deste imposto será o resultado de aplicar a porcentaxe do 0,6 % sobre a base impoñible do valor catastral en edificacións que teñan declaración de ruína e do 0,4 % nos demais. Ademais, a cota tributaria incrementarase nun 10 % cada ano que se manteña o estado de abandono, aínda que non poderá superar dúas veces o importe inicial. A norma que tramita a Xunta prevé que estean exentas de pagar ese imposto as persoas en situación de exclusión social.

Xunto ás áreas de rehabilitación integral, que propiciaron a mellora dun bo número de centros históricos en Galicia, e ás áreas Rexurbe, a lei prestará atención ás zonas de especial necesidade de rehabilitación, que se declaran para edificios específicos ou para conxuntos deles que necesiten unha intervención urxente como consecuencia do seu estado de deterioración.

A lei de rehabilitación incide na mellora dos centros históricos, pero tamén atende ao ámbito rural. Neste sentido, recolle medidas encamiñadas á recuperación de aldeas ou núcleos rurais abandonados. Por exemplo, porase en marcha un procedemento público de venda a través de rexistros municipais nos que os propietarios poden inscribirse de forma voluntaria. Os concellos poderán convocar procedementos de venda, que serán divulgados a través dunha nova plataforma informática.

Os concellos serán os encargados de decidir as áreas nas que se aplicará o imposto

O imposto que crea a nova lei de rehabilitación non se aplicará indiscriminadamente a calquera edificación abandonada, senón ás incluídas nas áreas Rexurbe. Pero ¿como se declara unha área Rexurbe? É a Xunta a que o fai, pero previamente debe solicitalo o concello correspondente. Esta figura está pensada para os conxuntos históricos declarados ben de interese cultural (BIC) especialmente degradados, en situacións demográficas delicadas ou con graves problemas económicos ou sociais. Unha área Rexurbe debe contar con polo menos cincuenta inmobles.

A declaración dun determinado espazo como área Rexurbe por parte do Consello da Xunta permitirá que dentro dese ámbito xeográfico poder optar ás medidas de financiamento que están previstas na lei.

A expropiación

O obxectivo da Xunta é poder actuar en inmobles que se atopan en estado de ruína, e por iso, ademais do establecemento do canon, decidiu regular na lei os procedementos de expropiación, venda e substitución forzosa, permitindo confiscar polo 50 % do seu valor os inmobles que se atopan en mal estado e que se converteron nun obstáculo permanente para a recuperación dun determinado barrio ou contorna.

Unha vez que a lei esgote os trámites parlamentarios e sexa aprobada e publicada no DOG, entrará en vigor en vinte días, pero o canon non comezará a aplicarse ata o 1 de xaneiro próximo.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
16 votos
Comentarios

Os donos de edificios abandonados pagarán un canon desde xaneiro do 2020