O Día Internacional da Diversidade Biolóxica celébrase o 22 de maio en conmemoración da aprobación do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica en 1992. Deste xeito, Nacións Unidas busca difundir o significado e o valor da diversidade biolóxica (especies e ecosistemas) na vida humana e, ao mesmo tempo, destacar a responsabilidade que temos todas as persoas para salvagardar os ecosistemas (flora, fauna, recursos naturais, etcétera) e tratalos en forma sostible a fin de asegurar unha contorna saudable para as seguintes xeracións:

  • https://www.un.org/es/events/biodiversityday/

 1. As tres craves: diversidade biolóxica, utilización sostible, recursos xenéticos. O mencionado convenio é o instrumento internacional para «a conservación da diversidade biolóxica, a súa utilización sostible e a participación xusta e equitativa nos beneficios que se deriven da utilización dos recursos xenéticos», que foi ratificado por 196 países. ¿Que significa cada unha desas claves e que podemos facer para mantelas e incluso melloralas? É a lección do día para unha intelixente e intensiva práctica de todos os días.

2. ¿Que está en xogo?: a nosa biodiversidade, a nosa alimentación, a nosa saúde. Non é algo que suceda fose de nós. Na actualidade temos acceso, en xeral, a unha maior variedade de alimentos da que tiveron as xeracións precedentes. A pesar de que a oferta se volveu moito máis diversa en numerosos lugares do mundo, a dieta mundial no seu conxunto, o que a xente realmente come , está a homoxeneizarse, e isto ten os seus riscos.

O tema tamén promove a diversidade que ofrecen os nosos sistemas naturais para a existencia humana e o benestar na Terra, á vez que contribúe ao logro doutros Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), como a mitigación e adaptación ao cambio climático, a restauración dos ecosistemas, a auga limpa e a fame cero, entre outros.

3. «Xa non están. Se han ir, desapareceron». É a resposta máis frecuente que aparece no documento oficial sobre a biodiversidade.

  • Nos últimos cen anos, máis do 90 % das variedades de cultivos desapareceron dos campos dos agricultores.
  • A metade das razas de moitos animais domésticos xa non existen, e as 17 principais zonas de pesca do mundo están a ser explotadas ata os seus límites sostibles.
  • A variedade de sistemas de produción de alimentos tamén corre o risco de desaparecer, incluídos os coñecementos dos pobos indíxenas ou as comunidades locais.
  • Con este declive, a biodiversidade agrícola está a desaparecer e con ela tamén o coñecemento vital do medicamento tradicional e os alimentos locais.
  • Outra das grandes preocupacións é a perda de dietas diversificadas, que está directamente relacionada con enfermidades ou factores de risco para a saúde, como a diabetes, a obesidade e a desnutrición….

  actividades

A1. Desaparecen especies a un ritmo acelerado sen precedentes: ao redor dun millón de especies de animais e plantas están agora en perigo de extinción e moitas poderían desaparecer en poucas décadas, o que representa unha ameaza dunha dimensión sen precedentes na historia da humanidade:

https://bit.ly/2YchCLM (documento en francés)

A2. Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (Nacións Unidas, 1992): a conservación da diversidade biolóxica, a utilización sostible dos seus compoñentes e a participación xusta e equitativa nos beneficios que se deriven da utilización dos recursos xenéticos (documento completo):

https://www.cbd.int/convention/text/

Sete definicións en busca da biodiversidade

Jesús Garrido
Instalacións dunha empresa galega de biotecnoloxía aplicada ao cultivo sostible de cogomelos
Instalacións dunha empresa galega de biotecnoloxía aplicada ao cultivo sostible de cogomelos

Presentamos definicións ofrecidas polo Convenio das Nacións Unidas sobre Biodiversidade en 1992 e buscamos a continuación noticias do xornal que demostran a urxencia e actualidade que ofrece aos profesores e alumnos o traballo na aula dun tema tan importante e urxente para beneficio de todos.

 Por biodiversidade ou diversidade biolóxica enténdese a variabilidade de organismos vivos de calquera fonte, incluídos os ecosistemas terrestres e mariños e outros ecosistemas acuáticos e os complexos ecolóxicos dos que forman parte. 

- Ecosistema: un complexo dinámico de comunidades vexetais, animais e de microorganismos e ou seu medio non vivente que interactúan como unha unidade funcional.

- Hábitat: ou lugar ou tipo de ambiente non que existen naturalmente un organismo ou unha poboación.

- Material xenético: todo material de orixe vexetal, animal, microbiana ou doutro tipo que conteña unidades funcionais dá herdanza.

Seguir lendo

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
0 votos
Comentarios

O reto de conservar a variedade dos recursos