A reserva de chan para vivenda protexida reduciuse nun terzo en apenas cinco anos

Noia e Rianxo seguen sendo os municipios barbanceses con máis demanda de inmobles promovidos pola Administración


Ribeira

Co obxectivo de garantir que haxa espazo suficiente en Galicia para construír vivendas de protexidas, o Instituto Galego dá Vivenda e ou Só (IGVS) establece a porcentaxe de terreo urbanizable que cada concello debe destinar á construción de inmobles deste tipo. Esa reserva fíxase anualmente, e o certo é que na comarca non deixou de minguar nos últimos anos, e concellos como Rianxo pasaron de figurar á cabeza da comunidade autónoma en canto ao espazo dispoñible para edificios sometidos a algún réxime de protección pública a ocupar unha posición máis que discreta no ránking. No conxunto da área barbancesa, o descenso é significativo e a superficie reservada reduciuse nun terzo en apenas un lustro.

Nos municipios de Barbanza -exclúese a Carnota, Lousame e Mazaricos porque teñen menos de 5.000 habitantes e están exentos da obrigación de reservar chan- a porcentaxe de superficie destinada á construción de vivenda protexida é, de media, do 0,68 %, fronte ao 1,05 % establecido fai cinco anos, un 0,37 % menos que no 2014. Este descenso prodúcese en todos os concellos, coa única excepción de Boiro, onde se pasou dunha reserva de apenas o 0,52 % ao 1,17 % deste ano, un dato que coloca ao termo no terceiro posto do ránking comarcal, que seguen liderando Noia (1,61 %) e Rianxo (1,35).

O caso rianxeiro é especialmente significativo porque fai cinco anos lideraba a reserva de chan para vivenda protexida cun 4,31 %, unha cifra que só superaban as grandes cidades de Galicia e os municipios da súa contorna, e hoxe atópase moi lonxe do 5,74 % que o IGVS fixa como porcentaxe media para o conxunto de Galicia.

Menos demanda

Isto obedece fundamentalmente á redución da demanda de vivenda con algún réxime de protección na comarca, unha circunstancia que está directamente relacionada coa falta de proxectos para erixir inmobles de promoción pública, como recoñece o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, que explica que, ante a falta de iniciativa das Administracións, a reserva de chan aplícase nas de carácter privado: «Neste momento tampouco as hai, pero no caso de que haxa promocións privadas, debe terse en conta esa porcentaxe de reserva da edificabilidade para vivenda protexida».

O rexedor rianxeiro apunta ademais outra cuestión que ten que ver coa falta de oferta e demanda de vivenda protexida: «Os tempos e as políticas de vivenda están cambiando e agora dáse máis impulso aos inmobles de alugueiro en lugar da adquisición en propiedade». O certo é que, efectivamente, na listaxe de demandantes de pisos de protección, os domicilios en réxime de arrendamento son os máis demandados e constitúen o 73 % do total de solicitudes.

En canto á situación nos demais municipios da área barbancesa, chama a atención o caso de Ribeira, que, a diferenza do que ocorre nas principais cidades e localidades galegas, non destaca pola elevada demanda de vivenda protexida, o que se traduce nunha reserva de chan para este fin que non supera o 0,78 %. Pola súa banda, nin en Outes nin en Muros disponse de superficie destinada a inmobles promovidos pola Administración ao non rexistrarse solicitudes deste tipo de domicilios.

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
1 voto
Comentarios

A reserva de chan para vivenda protexida reduciuse nun terzo en apenas cinco anos