A Audiencia desestima as peticións de nulidade da defensa do Chicle no caso Diana Quer, pero aprecia «irregularidades procesuais»

Nas cuestións previas, a avogada de José Enrique Abuín argumenta a vulneración de dereitos fundamentais e impugna diversas probas practicadas


Ribeira

Tras acordarse a apertura de xuízo oral contra José Enrique Abuín Gey, o Chicle, pola morte de Diana Quer, a causa está xa na Audiencia Provincial, que acaba de pronunciarse sobre as cuestións previas presentadas polas partes, principalmente pola defensa. A letrada que representa ao rianxeiro, Fernanda Álvarez, expuña no seu escrito a vulneración de dereitos fundamentais do seu defendido e impugnaba diversas probas practicadas durante a investigación. Nun extenso auto, o tribunal desestima unha a unha as súas peticións, aínda que concorda en que puideron producirse algunhas «irregularidades procesuais».

Un dos dereitos fundamentais que a xuízo da avogada vulneráronse é o de defensa e asistencia de letrado ao non designarse un avogado de oficio no momento da detención, polo cal solicita a nulidade da primeira declaración que prestou o acusado en sede policial. Álvarez argumenta que no atestado policial consta que o Chicle solicitou un avogado de oficio, con todo, «estivo máis de 24 horas sen asistencia letrada, o que constitúe unha grave irregularidade», e engade que non consta en cáusaa si pedísese o nomeamento correspondente ao Colexio Provincial de Avogados da Coruña nin a súa designación. O auto da Audiencia Provincial recoñece que «aparentemente non consta documentado na causa o aviso legalmente imperativo ao avogado da quenda de oficio», pero engade que o relevante nesta cuestión é que na súa primeira declaración policial José Enrique Abuín si estivo asistido por un letrado designado por el, co que «non se advirte en que medida pode afectar á validez» da proba.

Con todo, o tribunal toma en consideración os argumentos da defensa e «ao non poder descartarse a eventual relevancia penal da hipotética vulneración de dereitos que se denuncia» determina remitir copia da súa resolución e do escrito de cuestións previas ao xuíz instrutor de Ribeira para que «resolva sobre a eventual incoación de dilixencias penais para dilucidar tal suposta vulneración». En calquera caso, determina rotundamente que isto «en nada afectará o curso da presente causa».

Xuízo mediático

Outro dos dereitos fundamentais de José Enrique Abuín que supostamente se vulneraron é o da presunción de inocencia e a un xuízo xusto con todas as garantías. Neste sentido, a avogada defensora fala do «espectáculo mediático» que se xerou ao redor da causa de Diana Quer e ás «sistemáticas filtracións das actuacións sumariales aos medios de comunicación». Argumenta a letrada que esta situación pon en risco a independencia e imparcialidade do xurado que se encargará de valorar os feitos. Ante isto, a Audiencia Provincial responde que o tribunal aínda non está constituído e que as sospeitas sobre a súa imparcialidade «son materias alleas ao presente trámite».

Tamén bota por terra o maxistrado da Sección Sexta a impugnación de diversas dilixencias de investigación que, segundo a defensa, conculcan o dereito á presunción de inocencia do acusado por supostas «extralimitaciones da Garda Civil» no exercicio das súas funcións, así como a impugnación de declaracións testificales.

Outra cuestión delicada na que entra o auto da Audiencia Provincial ten que ver coas bridas que presuntamente utilizou o Chicle para atar e asasinar a Diana Quer. Invocando a vulneración do dereito á defensa e a un proceso con todas as garantías, a avogada expuxo que «de ningún xeito poden considerarse como elementos de proba os anacos de plástico de cor negra existentes a disposición xudicial como evidencias ou pezas de convicción a título de bridas, nin terse en consideración as fotografías obrantes nos atestados».

Probas destruídas

No seu escrito, a defensa incide en que na dilixencia de inspección ocular e levantamento do cadáver de Diana «non se fai sequera mención á existencia de bridas e cintas adhesivas» e que a primeira referencia delas é a través dunhas fotografías incorporadas ao informe. Sinala que nas imaxes se ve unha cinta de plástico pechada e anacos doutras supostas bridas en mal estado, pero «non se ten a máis mínima constancia de que a brida da fotografía sexa a que supostamente se atopou no cabelo da vítima [...] como tampouco temos a máis mínima garantía de que tivese as mesmas medidas que se indican». A iso súmase o feito de que eses restos foron destruídos cando se someteron a un exame de ADN «o que supón un gravísimo atentado contra o principio de integridade que inexcusablemente debe presidir este tipo de dilixencias».

Engade a avogada que esta situación vulnera o dereito de defensa porque lle impide ter coñecemento directo do estado e características orixinais das bridas, «e o que é fundamental, imposibilitando someter tales elementos á debida contracción».

Non quita a razón o tribunal á letrada en que é «lamentable» que a brida coa que, segundo a tese da acusación, causouse a morte a Diana Quer non se conservou intacta, «en especial cando a súa fragmentación dista de apreciarse como absolutamente imprescindible para a realización de análise de ADN». Con todo, rexeita a alegación da defensa argumentando que existen máis elementos probatorios que poderían demostrar cales eran as características concretas da cinta de plástico; que a conservación íntegra da peza non é un requisito procesual ou legal imprescindible; e que as partes poderían ter solicitado probas técnicas para demostrar ou refutar a posibilidade de que ese instrumento puidese causar a morte da nova. En vista de todo isto «non pode apreciarse unha vulneración do dereito de defensa, máis aló da irregularidade procesual cometida ao non conservarse na súa integridade o suposto instrumento do delito».

Coñece toda a nosa oferta de newsletters

Creamos para ti unha selección de contidos para que os recibas comodamente no teu correo electrónico. Descobre o noso novo servizo.

Votación
6 votos
Comentarios

A Audiencia desestima as peticións de nulidade da defensa do Chicle no caso Diana Quer, pero aprecia «irregularidades procesuais»