Galicia, cara a unha concentración bancaria impensable en Europa

A venda do Popular deixará nunhas poucas mans o mercado bancario, xa minguado tras a recente reestruturación


redacción / a voz

A probable venda do Banco Popular pode levar a Galicia a uns niveis de concentración bancaria inéditos en Europa, con cinco grandes entidades controlando practicamente o 90 % de todo o negocio de depósitos e préstamos nunha comunidade, ademais, apetecible para a banca polos seus baixos niveis de morosidade . O Popular, grazas á forte presenza do Pastor, controla o 20 % do negocio na comunidade, o que suporía que Santander ou BBVA, de quedar coa entidade, pasasen a tutelar máis do 30 %. Sumados os outros grandes grupos (Caixabank e Sabadell) chégase a ese nivel do 90 %, explican fontes coñecedoras do mercado bancario galego. Segundo un informe do BCE, eses niveis de oligopolio non se alcanzan en ningún país da UE. Só en Holanda , Lituania e Grecia cinco grandes bancos tutelan máis do 80 % dos activos, con datos do peche do 2015. Nos grandes estados as porcentaxes son moito menores, é dicir, hai máis competencia bancaria. En Alemaña , por exemplo, os cinco grandes non chegan ao 31 % do total; no Reino Unido, apenas o 36 %; e en Francia e Italia están lixeiramente por encima do 40 %. En España, ese G-5 aglutina hoxe o 60 % do mercado. Si quedase algún competidor o Popular, esa porcentaxe subiría uns dez puntos, é dicir, menos que en Galicia porque no resto de España é menor o peso da entidade que preside Saracho.

Outra cousa sería que o comprador fose Bankia, entidade moi menor en Galicia (22 oficinas, unha décima parte que o Pastor), que gañaría peso, pero mantería máis viva a competencia, moi minguada estes últimos anos. Á vez, tería un menor impacto en emprego, o principal desvelo dos sindicatos.

Votación
6 votos
Comentarios