Mercados

Cartas desde o Mundo

.

Máis que un deber co planeta

España e Galicia contan coas redes locais de representación no Pacto Mundial da ONU máis numerosas do mundo O 92 % das asinantes galegas son pemes

«O tren é un aliado eficaz para o traslado de residuos a Sogama»«Aforramos ao erario público dous millóns de euros ao ano, con maior carga de traballo»

Desde o 1 de marzo do 2016 a UTE integrada por Copasa, Logirail e Renfe Mercancías leva a xestión do lixo que xeran 2,3 millóns de galegos, pertencentes a 294 concellos. O transporte intermodal formado polo ferrocarril e a estrada converteuse nun elemento clave nunha comunidade con elevada dispersión poboacional e unha orografía e unha climatoloxía complicadas

Guerra á competencia pública

As compañías de enxeñería galegas plantan cara xudicial á participación de empresas do Estado como Ineco ou Tragsa en concursos públicos. Pretenden impugnar calquera irregularidade

.

Arxentina: Cen anos para pagar débeda

O Executivo de Mauricio Macri emite bonos por valor de 2.750 millóns de dólares con vencemento a un século. O gasto público aumentou un 19 % e o déficit sitúase nun 17 %

.

«Europa xa traballa no modelo das ITV do futuro»

Apenas transcorreu un mes desde que Juan Diego Rodríguez fose designado presidente de CITA na asemblea anual celebrada en Croacia. Este enxeñeiro industrial valenciano, pero galego de adopción, acumula unha dilatada traxectoria no ámbito da inspección técnica de vehículos especialmente vinculada á SYC de Galicia, onde ostenta a dirección xeral do consorcio galego.