Publicidade
Venres , 21 Abrís 2017
Publicidade

Educación

Publicidade
Publicidade

A reforma da Lomce deixa o paradoxo de que 1.500 estudantes galegos quedarán exentos de realizar a proba de acceso á Universidade por ser repetidores e ter cursado coa lei antiga

Publicidade
Publicidade
Publicidade

La Voz ao minuto

O máis visto

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade